waar jouw Muziek klinkt


Music gives a soul to the universe,

wings to the mind,

flight to the imagination

and life to everything.

Plato

Eén van onze fundamentele levensbehoeften en daarom een essentieel onderdeel van ons mens zijn is onze behoefte aan communicatie

(Balkom & Welle Donker-Gimbrère, 2004). 

Waarom ?

Binnen muziektherapie kun je nieuwe vaardigheden aanleren, ontwikkeling in gang zetten en problemen overwinnen. De therapeut en de client stellen zo mogelijk samen behandeldoelen op en indien gewenst worden deze afgestemd met andere behandelaars.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Het leren omgaan met emoties en grenzen, emoties een plek geven.
  • het uitbreiden van contactuele vaardigheden
  • structuur leren aanbrengen in het eigen handelen
  • ontwikkelen van zelfvertrouwen en het laten toenemen/behoud van de eigenwaarde
  • gerichte ontwikkeling stimuleren (bijv. motoriek, taal, etc)
  • rouwverwerking, acceptatie processen en behoud van autonomie. 

Iets voor u?

Deze behandelvorm is bedoelt voor mensen met psychiatrische stoornissen, psychosociale problematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Ook wordt muziektherapie veel toegepast in het speciaal onderwijs, verstandelijk gehandicapten zorg, bij de revalidatie van mensen met niet aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld na een beroerte of ongeval) en in de psychogeriatrie.


  • gedragsproblemen zoals onrust, nervositeit, passiviteit, agitatie, etc.
  • taal/spraakproblemen zoals stotteren, woord vind problemen, afasie, etc.
  • cognitieve problemen zoals geheugenproblemen, moeilijkheden met het nemen van beslissingen, plan problemen, etc.
  • emotionele problemen zoals verdriet, rouw, boosheid, laag zelfvertrouwen of zelfwaardering, etc.


sociale problemen zoals moeilijk contact maken, beperkte sociale vaardigheden, etc

Muziektherapie richt zicht tevens op problemen die veroorzaakt worden door een stoornis of een handicap, zoals bijvoorbeeld;


Depressie

ASS (Autistisch Spectrum Stoornis)

Ontwikkelingsstoornis

angststoornissen

negatieve verschijnselen als gevolg van psychotische stoornissen

ADHD /ADD

Syndroom van Down

Parkinson

Dementie

Afasie

MS

Huntington

Meervoudig gehandicapten

CVA

Hoogbegaafdheid

Zwakbegaafdheid

Slechtzienden en blinden

algemene prikkelverwerking

stress gerelateerde klachten

therapieën worden verzorgd door:

Waar geen woorden nodig zijn, spreekt onze muziek.

Angela Vos

CMT

specialisaties:
Spraak- &taal ontwikkeling
SMTA
Ontwikkelingsachterstand
contactproblematiek
hoogbegaafdheid


Hoofddoelgroepen*:

jeugd, kind en gezin, EMB,

jongvolwassenen

volwassenen met problemen in het sociale en cognitieve spectrum.

Momenteel hebben wij 

een

 cliënten-stop.

Muziektherapie

De client stelt samen met de therapeut doelen op.


Binnen muziektherapie ligt de nadruk op de beleving.


Muzikale vaardigheden of kennis zijn niet vereist aangezien muziek tijdens de therapie het middel is om aan de klacht of het probleem te werken. 

Hoe werkt muziektherapie?

Het luisteren en spelen van muziek zorgt voor het vrijmaken van diverse hormonen in de basale ganglia, en zet het beloningssysteem inwerking in onze diepere hersenlagen (de Haas, 2011).


Muziek is een middel om met elkaar te communiceren, om emotie te uiten. Muziek kan mensen aanzetten tot bewegen, tot (her-)beleven en tot praten.


Muziektherapie bied cliënten nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie.


Binnen muziektherapie wordt er gewerkt met verschillende werkvorm-en gericht op het emotionele gebied, het fysieke gebied, het cognitieve gebied en het sociale gebied.


Muziek raakt mensen diep en heeft direct invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt hiervan gebruik door onder andere improvisatie, het uitvoeren van bestaande muziek, het luisteren naar muziek en het gebruik van de stem. Verschillende technieken worden doelbewust ingezet om verandering en bewustwording opgang te brengen.

Wat Gebeurt er in je hersenen wanneer je muziek luistert?

Lezing door Erik Scherder

Over Muziek en het brein ging afgelopen vrijdagmiddag zijn lezing in de theaterzaal van Stichting Vonk. In rap tempo naam hij de zaal op sleeptouw, legde in het kort de functies uit van de diverse onderdelen van de hersenen en maakte in heldere taal duidelijk waar het over gaat:

muziek maken en beleven is on-misbaar voor de ontwikkeling van een prachtig stel hersens.

En daarmee moet je vroeg beginnen, maar is instap op latere leeftijd nog even nuttig.

Want ook dan leggen de hersenen nog nieuwe neuronen en verbindingen aan.

Die zorgen voor creativiteit en uitstel van dementie.

*Wij zijn opgeleid en bevoegd om met alle doelgroepen te werken.