waar jouw Muziek klinkt


Werkwijze Muziektherapie

Aanmelding

Als er een hulpvraag is voor u of uw kind, kunt u zich aanmelden. U kunt om een doorverwijzing vragen bij uw huisarts (soms verplicht door uw verzekeraar!) of rechtstreeks bij de praktijk.

Hulpvragen kunnen heel breed zijn en kunnen betrekking hebben op meerdere gebieden. op de informatie pagina over wat muziektherapie inhoud staan een aantal voorbeelden van hulpvragen en doelen voor muziektherapie.

Raadpleeg uw verzekering wat de stappen zijn om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Intakegesprek

Na aanmelding kom ik aan huis langs of komt u op afspraak in de praktijk langs voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en wordt er praktische informatie besproken. Het intakegesprek vindt plaats met u zelf, bij jonge cliënten/kinderen in eerste instantie alleen met de ouders/verzorger zodat er vrijuit kan worden gesproken over het kind.


Het intakegesprek is vrijblijvend.

Observatieperiode

Na het intakegesprek volgt er een observatieperiode.


Meestal duurt een observatieperiode ongeveer zes weken, uitgaande van één sessie per week. Soms is de observatieperiode korter, soms wat langer hierover wordt tussentijds gecommuniceerd.


Tijdens deze periode wordt er gekeken of muziektherapie inderdaad de juiste hulpverlening is. De observatieperiode is bedoeld om uiteindelijk van de hulpvraag een of meerdere doelen te maken waar in de behandelfase aan gewerkt zal worden.

Na een observatieperiode ontvangt de client een observatierapportage en zal deze geëvalueerd worden. Tijdens dit gesprek wordt er besloten of muziektherapie al dan niet geïndiceerd is.

Behandelplan & behandelfase

Een behandelplan wordt opgesteld op het moment dat er een indicatiestelling voor muziektherapie is gemaakt, wanneer de cliënt dus muziektherapie gaat volgen. Hierin worden doelen zorgvuldig gesteld en hierin wordt beschreven hoe er aan deze doelen gewerkt zal worden. Tevens worden evaluatiedata afgesproken.


Afhankelijk van het proces binnen de muziektherapie worden de doelen aangepast of bijgesteld.

Afrondingsfase & evaluatie

Wanneer de doelen zijn behaald en er geen nieuwe hulpvragen meer zijn, zal de muziektherapie afgerond worden. De cliënt ontvangt een behandelrapportage van de muziektherapie. Hierin staat het proces van de cliënt beschreven en wordt er een evaluatie gedaan op de behandeldoelen

Momenteel hebben wij 

een

 cliëntenstop.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible